ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜਨਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 08/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 2012 03/04/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(7 MB)
ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ 06/06/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(756 KB)
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਿਯਮ 2013 03/04/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(6 MB)
ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 03/04/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(557 KB)
ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ 03/04/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(379 KB)
ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ 22/05/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਚਲਾਨ ਫਾਰਮ 03/04/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(118 KB)
ਪ੍ਰੋਫੋਮਾ 03/04/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(267 KB)