ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭੋ

ਲੱਭੋ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ 30/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(686 KB)
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 31/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 20/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(271 KB)
ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਆਦੇਸ਼ 09/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(911 KB)