Close

ਪਿੰਡ ਘੜੂੰਆਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਘੜੂੰਆਂ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

ਕੰਮ                                                                   ਨੰ.                               ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਰੁਪਏ ਵਿਚ)                ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਰਕਮ

ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ                                                   2                                    5,50,000                                                                   1,100,000  

ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ                                   65 metres                    –                                                                                  3,00,000