ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ 13/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 10/06/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ 28/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(549 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 27/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(4 MB)
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ 24/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(3 MB)
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ 26/04/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(795 KB)
ਕਣਕ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 30/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(705 KB)
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ 28/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(510 KB)
ਪ੍ਰੋਸੈਸੇਸ਼ਨ / ਡੈਮੋਸਨਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 18/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(6 MB)
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ 10/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(524 KB)