Close

ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਮਾਜਰੀ)

ਆਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

  • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਤਨ (ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਕਟੋਰੇ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ

  • ਟਾਰਟ ਅਤੇ ਕੈਂਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ