Close

Sh. Ravinder Singh , PCS

SDM Office Kharar

Email : sdmkharar[at]gmail[dot]com
Designation : RO(052 Kharar)-cum SDM Kharar
Phone : 01602280222