Close

Sh.Jaswinder Singh

SDM Office Kharar

Email : sdmkharar[at]gmail[dot]com
Designation : ARO1(052)-cum-Tehsildar Kharar
Phone : 01602280222