ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 20/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(271 KB)