ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼

ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ 28/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(549 KB)