ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਕੋਰਨਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਕੋਰਨਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ 25/02/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)