Close

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 03/05/2020 ਦੇਖੋ (298 KB)