Close

ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Filter Document category wise

ਅਲੱਗ

ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਮਿਤੀ 27/11/2020 ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹੁਕਮ 27/11/2020 ਦੇਖੋ
ਧਾਰਾ 144 ਮਿਤੀ 04/11/2020 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ 04/11/2020 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਦੀਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ 144 ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 27/10/2020 ਦੇਖੋ (631 KB)
ਮਿਤੀ 24/09/2020 ਨੂੰ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 24/09/2020 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਮਿਤੀ 23/09/2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 23/09/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
24/09/2020 ਤੋਂ 26/09/2020 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 24/09/2020 ਦੇਖੋ (121 KB)
15 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 14/08/2020 ਦੇਖੋ
ਮਿਤੀ 14/07/2020 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ 14/07/2020 ਦੇਖੋ (541 KB)
ਦਫਾ 144 ਤਹਿਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 23-06-2020 23/06/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 24/02/2020 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ 24/02/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)