Close

ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Filter Document category wise

ਅਲੱਗ

ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਮਿਤੀ 20/02/2020 ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 20/02/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 14/01/2020 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ 14/01/2020 ਦੇਖੋ (824 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 31/12/2019 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ 31/12/2019 ਦੇਖੋ (385 KB)
ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 05/12/2019 ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 05/12/2019 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਬੈਨਕੁਏਟ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਰੀਖ 04/10/2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 07/10/2019 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ 01/10/2019, 09/10/2019 ਅਤੇ 17/10/2019 ਨੂੰ ਹੁਕਮ 09/10/2019 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਦੇ 12/09/2019 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ 12/09/2019 ਦੇਖੋ (263 KB)
06/08/2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 06/08/2019 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 27/5/2019 27/05/2019 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ / ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦੇਸ਼ 01/02/2019 ਦੇਖੋ