Close

ਕੋਵਿਡ -19 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Filter Document category wise

ਅਲੱਗ

ਕੋਵਿਡ -19 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 30-04-2020 30/04/2020 ਦੇਖੋ (208 KB)
ਮਿਤੀ 22.04.2020 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 22/04/2020 ਦੇਖੋ (429 KB)
ਮਿਤੀ 22-04-2020 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 22/04/2020 ਦੇਖੋ (461 KB)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 02/04/2020 ਦੇਖੋ (89 KB)
ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ 01/04/2020 ਦੇਖੋ (630 KB)
ਆਰਡਰ 144 – ਮਿਤੀ 11-04-2020 ਇਕਜੁੱਟ ਛੋਟਾਂ 11/04/2020 ਦੇਖੋ (442 KB)
ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ 25.03.2020 ਨੂੰ ਆਰਡਰ 28/03/2020 ਦੇਖੋ (536 KB)