Close

ਕੋਵਿਡ --19 ਆਰਡਰ

Filter Document category wise

ਅਲੱਗ

ਕੋਵਿਡ --19 ਆਰਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਅਨਲੌਕ ਆਰਡਰ 13/10/2020 ਨੂੰ 13/10/2020 ਦੇਖੋ (192 KB)
ਮਿਤੀ 09/09/2020 ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 09/09/2020 ਦੇਖੋ (592 KB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 09/09/2020 09/09/2020 ਦੇਖੋ (899 KB)
ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 27/08/2020 27/08/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)
21/08/2020 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 21/08/2020 ਦੇਖੋ (593 KB)
ਮਿਤੀ 22.07.2020 ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 22/07/2020 ਦੇਖੋ (548 KB)
ਮਿਤੀ 14.07.2020 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 14/07/2020 ਦੇਖੋ (599 KB)
ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 12.06.2020 12/06/2020 ਦੇਖੋ (451 KB)
ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ 11/06/2020 11/06/2020 ਦੇਖੋ (574 KB)
ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ MoHFW ਤੋਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. 06/06/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)