Close

ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 2024

ਡੀਈਓ (ਪੀ) ਅਤੇ ਡੀਈਓ (ਐਸ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

DEO(S) ਅਤੇ DEO(p) ਲਈ USER ਮੈਨੂਅਲ

 

NextGen ਪੋਰਟਲ ਲਿੰਕ:- https://nextgendise.punjab.gov.in

 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

 • ਲਿੰਗ = “M” ਜਾਂ “F” ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੋਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 • ਮੂਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅੰਤਿਮ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲਓ।
  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ
  • ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ

 

 • ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ BLO/ਅਪੰਗ/ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸਬੂਤ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ HOD ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
 • EPIC ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ
 • AC ‘ਤੇ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
 • ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਨੋਟ : ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟ) ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲਾ ਪੋਰਟਲ “nextgendise.punjab.gov.in” ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਡੇਟਾ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।